Bygg- og Konstruksjonsteknikk

Rådgivning - Prosjektering - Prosjekteringsledelse

Rådgivning og prosjektering

Vi tibyr rådgivning og prosjektering i byggteknikk og konstruksjonsteknikk innenfor følgende felt :

 • Betongkonstruksjoner (plasstøpt, plattendekker, prefab.)

 • Stålkonstruksjoner

 • Trekonstruksjoner for alle typer bygg

 • Tegl, Leca, og andre byggesettmaterialer

 • Bygningsfysikk med energiberegninger

 • Tilstandsanalyser

 • Riveprosedyrer

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse for næring- og boligbygg

 • Næringsbygg

 • Boligbygg

Sentralt godkjent for prosjektering og uavhengig kontrollerende

ConSisu AS er sentralt godkjent for prosjektering innenfor følgende tiltaksklasser:

 • Konstruksjonssikerhet prosjekterende tiltakskl. 3

 • Konstruksjonssikkerhet uavhengig kontrollerende tiltakskl. 3

 • Geoteknikk prosjekterende tiltakskl. 2

 • Bygningsfysikk prosjekterende tiltakskl. 2