Tunkvartalet Boliger

Tiltakshaver: USBL

Totalentreprenør: Peab AS

Arkitekter/Ansv. Søk: Spor Arkitekter AS

Totalt areal: 4 byggetrinn på til sammen ca 65.000m2

RIB: Konstruksjonssikkerhet, vanntett kjeller, stålkjernepeler, plattendekker, bubbledeck, plasstøpt betong.

RIG: Tegnebistand for Albert Ølnes på byggegropsikring (spunt og utgraving).

Ferdigstilt: 2019-> Btr. 1 og 2 ferdigstilles 2021. Btr. 3 Bygg C ferdigstilles 2022, prosjektering Bygg D er i gang.

Project Details

Client
Previous