Tunkvartalet Boliger

Tiltakshaver: USBL Totalentreprenør: Peab AS Arkitekter/Ansv. Søk: Spor Arkitekter AS Totalt areal: 4 byggetrinn på til sammen ca 65.000m2 RIB: Konstruksjonssikkerhet, vanntett kjeller, stålkjernepeler, plattendekker, bubbledeck, plasstøpt betong. RIG: Tegnebistand for Albert Ølnes på byggegropsikring ...

Vardentoppen B.Tr. 3

Tiltakshaver: USBL Totalentreprenør: Peab AS Totalt areal: 3 bygg på til sammen ca 8.000m2 RIB grunn og fundamenter. Ferdigstilt: 2016  

Bispevika Nord

Tiltakshaver: OSU Prosjektledelse: Vedal Prosjekt AS Bolig og Kontorbygg B3 og B7 Prosjekteringsledelse utvikling rammesøknad - salg - gjennomføring Totalt areal: ca 66.000m2 2015-Pågår

Geitmyrsveien 33

Tiltakshaver: Neptune Properties AS Totalentreprenør: Peab AS Boligbygg på ca 4000m2 Plasstøpt råbygg RIB prosjektering råbygg og fundamentering Ferdigstilt: 2015

Storgata 14-18

Tiltakshaver: Olav Thon Gruppen Totalentreprenør: JM Norge Kontorbygg på 14.000m2 RIB prosjektering, bæresystem plasstøpte konstruksjoner og bubbledeck som etasjeskillere. Ferdigstilt: 2016  

Bekkestua Senter

Bekkestua Senter - NCC Construction totalentreprenør (oppdragsgiver) Rehabilitering eksisterende bygg, riveprosedyre og forsterkning - ca 5.000m2 Detaljprosjektering av nybygg: fundamentering, bunnplate, plasstøpte konstruksjoner i kombinasjon med hulldekker og Bubbledeck. BTA ca 30.000m2 Utomhus-konstruksjoner: trapper, fontene, støttemurer m.m.  

Fridtjof Nansens vei 16

Fridtjof Nansens vei 16 - Vedal Entreprenør (oppdragsgiver) Kontorbygg ca 14.000 m2 Prosjekteringsleder som representant for Vedal Entreprenør Ferdigstilt: Oktober 2015

Skistua Narvik

Skistua Narvik - BE senteret Narvik (oppdragsgiver) Parkering, butikk og bolig - ca 3.000m2 Konstruksjonsteknikk, detaljprosjektering av plasstøpt betong og dekkekonstruksjoner i Bubbledeck. Ferdigstilt 2014